Onni ja Helmi Karttusen säätiö

Säätiön perustaminen

Onni ja Helmi Karttunen syntyivät ja elivät nuoruutensa luovutetun Karjalan alueella. Onni Karttunen toimi räätälinä ja sota-aikana hän muun ohella vaatetti puolustusvoimiakin. Sodan päätyttyä Onni Karttunen laajensi liiketoimiaan huonekaluteollisuuteen ja rakentamiseen.

Eläkkeelle jäätyään Onni ja Helmi Karttunen asettuivat asumaan Helsinkiin. Onnin ja heidän kasvattipojan Matin kuoltua Helmi Karttunen päätti perustaa säätiön, joka tukisi vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneita lapsia ja nuoria. Säätiö merkittiin Säätiörekisteriin 4.10.1994. Helmi Karttusen kuoltua säätiö sai testamentilla merkittävän lahjoituksen, jonka turvin säätiö pystyy toteuttamaan tarkoitustaan.

Tarkoitus ja toiminta

Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneiden lasten ja nuorten auttaminen ja mahdollisimman onnellisten elämän edellytysten luominen heille. Tätä tarkoitustaan säätiö toteuttaa 

  • järjestämällä asumismahdollisuuksia vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneille lapsille tai nuorille ja heistä huoltapitäville henkilöille tai perheille Suomessa ja mahdollisuuksien mukaan myös Suomen lähialueilla.
  • tukemalla heidän harrastus- ja virkistysmahdollisuuksiaan sekä opintojaan.
  • tukemalla lapsitutkimusta tai lapsista huoltapitävien henkilöiden koulutusta.
  • osallistumalla kummilapsitoimintaan tai muuhun tukitoimintaan hädänalaisten lasten auttamiseksi.

Toimintaansa säätiö toteuttaa muun ohella seuraavasti:

  • Toteuttamalla sääntöjen mukaista toimintaansa omistamansa tytäryhtiön Villa Helmi Oy:n tarjonnan avulla. Säätiö tarjoaa yhteistyökumppaneidensa kanssa sijaislapsiperheille mahdollisuutta lomailuun säätiön omistamassa hirsihuvilassa Päijät-Hämeen Vierumäellä. Kasvaneesta kysynnästä johtuen säätiö hankki Vierumäeltä lisäkapasiteettia toimintaansa varten ostamalla Holiday Club Villas -viikko-osakkeita vastaamaan noin puolen vuoden käyttötarpeita. Huoneistot valmistuivat 2020 keväällä. www.villahelmioy.fi >>
  • Tekemällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, kuten Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA:n kanssa, Mieli ry:n kanssa, Pelastakaa Lapset ry:n sekä Helsingin kaupungin kanssa.
  • Jakamalla stipendejä huostassa olleiden lasten opintojen ja itsenäisen elämän tukemiseksi. Säätiö ei jaa yleisiä stipendejä hakemuksista, vaan tukee tapauskohtaisesti erikseen sovittavan yhteistyökumppanin ehdotuksesta itsenäistymisen kynnyksellä olevien nuorten elämiseen liittyviä hankintoja.
Onni ja Helmi Karttusen säätiö logo

Yhteystiedot

Onni ja Helmi Karttusen säätiö sr.
Asiamies Mikko Mikkola
Uudenkirkontie 10 A
02130 Espoo
mikko.mikkola@juramentum.fi
+358 40 7591 590

Hallinto 

Hallitus
Matti Mikkola, pj.
Riitta Hyppönen, vpj
Vesa-Pekka Silaskivi
Emma Silaskivi
Markku Mikkola
Raija Heikkinen

Asiamies
OTK Mikko Mikkola

Tilintarkastaja
HT Mari Kervinen, varalla MS-Revisor Oy.

Sivuston toteutus Mainospalvelu Manti